Klokkenluidersregeling

Meldpunt voor klokkenluiders


De klokkenluidersrichtlijn is ingevoerd door het Europees Parlement.

Deze richtlijn heeft de bedoeling om personen te beschermen die in hun werkomgeving verkregen informatie over inbreuken of vermoedens van inbreuken op bepaalde EU-regelgeving melden.


De inbreuken of bezorgdheden die via deze weg gemeld worden kunnen gaan over volgende onderwerpen:

  • overheidsopdrachten
  • fraude of schade van financiële belangen
  • productveiligheid en -conformiteit
  • veiligheid van vervoer
  • bescherming van het milieu
  • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
  • veiligheid van levensmiddelen
  • volksgezondheid
  • consumentenbescherming
  • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens
  • inbreuken in verband met de interne markt (regelgeving Europese Unie)

Op 21 juni 2023 heeft het Vlaams Parlement het Klokkenluidersdecreet Onderwijs definitief aangenomen. Dat is officieel in werking getreden op 11 augustus 2023. Het nieuwe decreet bepaalt dat iedere onderwijsinstelling moet beschikken over een intern meldpunt.


Wenst u een melding te maken? Dan kan dit op de volgende manieren:

  • Telefonisch:
   • Katrien Van Bastelaere , medewerker personeelsdienst cluster Wachtebeke-Zelzate, 09/344 00 32, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de kantooruren.
   • Valerie Buysse, medewerker personeelsdienst cluster Wachtebeke-Zelzate, 09/345 53 19, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de kantooruren.
  • Via brief: (zorg ervoor dat je “vertrouwelijk” vermeldt op de enveloppe)

VZW Organisatie Broeders van Liefde, Cluster Wachtebeke-Zelzate t.a.v. Valerie Buysse, Patronagestraat 51, 9060 Zelzate

VZW Organisatie Broeders van Liefde, Cluster Wachtebeke-Zelzate t.a.v. Katrien Van Bastelaere, Assenedesteenweg 115, 9060 Zelzate

  • In persoon, door een afspraak te maken met Katrien Van Bastelaere of Valerie Buysse via het telefoonnummers die hierboven vermeld staan.
  • Online via volgende link: Meldpunt cluster Zelzate-Wachtebeke

Wenst u hulp bij het online melden, maak dan gebruik van onderstaande handleiding.


Handleiding melding klokkenluidersinstrument